Transformácia na súkromnú akciovú spoločnosť postupná orientácia na súčasné hlavné výrobné komodity