2018
Stabilná spoločnosť

Stabilná spoločnosť, ktorá ponúka náročným zákazníkom európskeho trhu kvalitné služby už viac ako 20 rokov.

1998
Certifikát ISO

Zisk certifikátu kvality podľa noriem ISO

1992
Transformácia

Transformácia na súkromnú akciovú spoločnosť postupná orientácia na súčasné hlavné výrobné komodity

1990
Osamostatnenie

Vznik samostatného štátneho podniku v rámci skupiny ZVL

1966
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti ako výskumného a vývojového centra pre vývoj technológie výroby ložísk. Spoločnosť je súčasťou koncernu ZVL

NAŠE SLUŽBY VYUŽILI AJ NASLEDUJÚCI KLIENTI:

Zoznam klientov a referencie