VÝROBA STROJOV A STROJNÝCH SÚČIASTOK, VÝROBA NÁRADIA

30.ročné skúsenosti z vývoja, konštrukcie a výroby jednoúčelových strojov a zariadení pre zákazníkom definované použitie umožňujú dodávky jednotlivých zariadení alebo skupiny zariadení, ktoré môžu byť prepojené systémom medzioperačnej dopravy a manipulácie.

K strojom a zariadeniam podľa potrieb zákazníka projektujeme a dodávame potrebné periférne vybavenie, špeciálne meracie, kontrolné a triediace zariadenia. Stroje vybavujeme elektronickými riadiacimi systémami renomovaných svetových výrobcov, vrátane programového vybavenia pre konkrétnu oblasť aplikácie zariadenia. VURAL a.s. má aj dlhoročné skúsenosti s projektovaním, komplexnými dodávkami a montážou dopravníkových a manipulačnách systémov.

Veľké skúsenosti máme s výrobou špeciálneho náradia, upínacích prípravkov, meradiel. Divízia je tiež výrobcom lisovacieho náradia, foriem pričom je schopná ponúknuť komplexnú dodávku na kľúč vrátane skúšobných výliskov.

Vykonávame tiež rekonštrukcie jednoúčelových zariadení a ich modernizáciu, prípadne premiestnenie zariadení a technický dozor nábehu výroby. Rozsiahlejšie modernizačné akcie vykonávame formou dodávky „na kľúč“, vrátane zabezpečovania projektových prác a prípadných stavebných úprav.

Kolektív skúsených konštruktérov využíva počítačové CAD systémy – 3D systém ProENGINEER a pracovníci technológie využívajú počítačové systémy CAM – EdgeCAM, AutoCAD.

Technologické vybavenie výrobnej prevádzky umožňuje realizovať výrobu podľa vlastnej konštrukcie i podľa dokumentácie dodanej zákazníkom.

FOTOGALÉRIA

TECHNOLÓGIE

 • pojazdy: 600 x 400 x 350 mm
 • rozmer pracovnej nádrže: 1050 x 710 mm
 • lineárne pohony (SMC)
 • obrábacie rozmery: 1016 x 610 x 710 mm
 • plocha stola: 1300 x 600 mm
 • rozmer brúsenia: 1020 x 500 mm
 • výkon 5,5 kW
 • max. obrábacie rozmery 754 x 500 x 550
 • priemer vretena 100 mm
 • rozmer otočného stola 1000 x 1120 mm
 • pojazd v osiach X Y Z W – 1250, 1250, 1250, 730
 • max. dĺžka sústruženia – do 750 mm
 • priemer 30 – 400 mm
 • max. dĺžka sústruženia – do 1 500 mm
 • max. priemer – do 550 mm
 • max. dĺžka frézovania – do 1 000 mm
 • max. šírka – do 350 mm
 • s optickým odmeriavaním – 350 x 250 mm
 • max. obrábané rozmery – 1016 x 610 x 760 mm
 • max. obrábané rozmery – 500 x 500 x 500 mm
 • Presnosť merania v priestore podľa VDI/ISO 10-360/2 (20°+/- 2°C) : U3 (mm) = 2,5+ L/250
 • Rozlišovacia schopnosť: 0,0005 mm
 • Merací rozsah: 700 x 500 x 500 mm
 • Nosnosť stola: 600 kg
 • Rozlišovacia schopnosť: 0,0005 mm
 • Merací rozsah: 200 x 100 mm
 • max. obrábané rozmery – do 900 x 400 x 450 mm
 • priemer vretena – 63 mm
 • prestavenie stola – 600 x 600 x 500 mm
 • priemer vretena – 100 mm
 • prestavenie stola – 1 600 x 1 250 x 1 120 mm
 • max. priemer – do 400 mm
 • max. dľžka – do 1 000 mm
 • max. obrábané rozmery – 1 000 x 400 x 400 mm
 • max. pojazdy – 400 x 250 x 200 mm -uhol rezu/výška – ±30°/ 200 mm
 • max. pojazdy – 350 x 250 x 300 mm
 • C-os
 • v ochrannej atmosfére – CO2, Ar
 • strihanie – hrúbka do 5 mm – šírka do 2 000 mm
 • ohýbanie – hrúbka do 2 mm – šírka do 2 000 mm

Tepelné spracovanie a špeciálne pracovné postupy sú vykonávané v kooperácii. Mechanická a elektrická montáž vykonávaná vlastnými kapacitami.