CERTIFIKÁTY

Kvalita výrobkov je najvyššou prioritou VURAL a.s.. VURAL má vybudovaný systém riadenia kvality podľa normy STN EN ISO 9001:2015 a ISO/TS 16949.

Certifikát kvality od spoločnosti RWTÜV, Essen firma získala v r.2000 pre výrobky z plechu a plastu a v r.2001 pre stroje, zariadenia a špeciálne náradie. V záujme plne akceptovať požiadavky zákazníkov z automobilového priemyslu, bol systém riadenia kvality v r. 2001 dobudovaný o požiadavky VDA 6.1 pre vývoj, výrobu a dodávky výrobkov z plechu a plastu. A v r. 2008 o požiadavky ISO/TS 16949 pre vývoj, výrobu a dodávky výrobkov z plechu a plastu.

Spoločnosť dodržiava všetky záväzky vyplývajúce z platnej environmentálnej legislatívy a spolupracuje so zákazníkmi a dodávateľmi na trvalom zlepšovaní vo vzťahu k životnému prostrediu.

ZÍSKANÉ CERTIFIKÁTY: