PRODUKTY

Cieľom spoločnosti VURAL je poskytnúť zákazníkovi úplný servis vo všetkých hlavných segmentoch výroby, ktorý začína dizajnovým návrhom, konštrukciou až po samotnú výrobu produktu podľa zadefinovaných potrieb zákazníka. Samozrejmosťou je výroba podľa výrobnej dokumentácie zákazníka a na základe jeho špecifických požiadaviek.

KOMPONENTY Z PLECHU A PLASTU

Výroba náročných technických výliskov z plechu, technológiou plošného tvárnenia na mechanických a hydraulických lisoch. Produkcia plastových výrobkov je zameraná na sériové dodávky súčiastok vystrekovaných z termoplastov.

Viac informácií

VÝROBA STROJOV A ZARIADENÍ, VÝROBA NÁRADIA

Konštrukcia a výroba jednoúčelových strojov a zariadení pre zákazníkom definované použitie. Výroba špeciálneho náradia, upínacích prípravkov a meradiel na základe vlastnej konštrukcie alebo dokumentácie zákazníka.

Viac informácií