DUÁLNE VZDELÁVANIE

VURAL a.s. v spolupráci s Spojená škola Martin otvárajú v školskom roku 2018/2019 v rámci programu Duálne vzdelávanie štúdium v odboroch:

2411 K – MECHANIK NASTAVOVAČ

 • 4-ročný študijný odbor

2433 H – OBRÁBAČ KOVOV

 • 3-ročný študijný odbor

Prihláška:  TU na stiahnutie

V rámci duálneho vzdelávania v spoločnosti VURAL vám ponúkame:

 • Praktické vyučovanie od 2.ročníka v priestoroch spoločnosti VURAL a.s.- v závode v Žiline- Bytčici
 • Pracovné oblečenie a pomôcky
 • Získanie odborných praktických skúseností priamo od našich inštruktorov
 • Možnosť získania podnikového štipendia počas celej doby štúdia
 • Finančnú odmena za produktívnu prácu v rámci praktického vyučovania u nás
 • Príspevok na stravovanie počas praktického vyučovania u nás
 • Príspevok na dopravu do zamestnania počas celej doby praktického vyučovania u nás
 • Možnosť získania odbornej a kvalifikovanej práce priamo po ukončení štúdia

U nás sa z teba stane odborník, nie operátor!

Podmienky pre uchádzača:

 • zaslanie vyplnenej prihlášky na adresu spoločnosti do 28.2.2018
 • štúdium bez zníženej známky zo správania
 • štúdium bez neospravedlnenej absencie

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov:

 • študijné výsledky za 6-9.ročník
 • absolvovanie výberového pohovoru v spoločnosti VURAL

Kontaktná osoba: Ing. Lenka Luláková
Telefón: 0903 757 170
Email: personalne@vural.sk