Kontaktné údaje:

Odoslaním formuláru dávam súhlas spoločnosti VURAL a.s. na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v žiadosti o prijatie do zamestnania, životopise, osobnom dotazníku a získaných pri osobnom pohovore.

Vzdelanie:

VŠ vzdelanie:

SŠ vzdelanie:

Kurzy + iné odborné vzdelanie:

Predchádzajúce zamestnania:

Uprednostnené miesto výkonu práce:

Bytčica - divízia vývoja a výroby strojov a zariadení a špeciálneho náradiaBytča -Hrabové - divízia vývoja a výroby komponentov z kovov a plastov